Peder Marsvin

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

Født i 1412

Studeret og taget magistergraden i Rostok, var 1447 tolder i Ålborg,

1454 borgmester i Odense, kaldes 27 juni 1460 kun Peder Randel, borgmester i Odense, beseglede 1467 den fynske adels hylding og 1468 det vidne, kong Christiern I lod tage af Fynbo Landsthing om sin regering, levede 1470 men var død 1477

fra Danmarks Adels Årbog 1904 99.8 Da58

til Lindved (Odense H.)

Død i 1477