Folketælling Estvad 1801

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

Fra bogen ”Estvad og Rønbjerg sogne”:

Folketælling 1801 på kloster og avlsgård

En folketælling giver et "øjebliksbillede" af, hvor mange og hvad slags folk der da boede på Estvadgård. Fra klosterets tid findes to bevarede folketællinger, den første fra den 1. juli 1787 og den anden fra 1. februar 1801. Ved denne sidste tælling var der 43 personer på Estvadgård, hvis funktion her skal beskrives i korthed uden at nævne alle de mange navne.

Priorinde på den tid var den 69-årige Sophie Charlotte Briand, der var enke efter en major Bibow, og foruden hende var der kun én klosterfrue, den 78-årige Maren Grotum Holst, der var enke efter en Dyssel, mens der var fem såkaldte kloster-frøkener, hvis aldre spændte fra 42 til 83 år. Der var således kun besat 7 ud af 12 normerede pladser til konventualinder. Af disse syv damer fik de fem betjening af hver deres personlige kammerpige, mens to af klosterfrøknerne måtte deles om en kammerpige. Af alder var alle seks kammerpiger i tyverne, Klosterets tjenestefolk omfattede, foruden de nævnte kamrnerpiger, 10 personer, hvoraf de 6 var kvinder. Det var den 46-årige husholderske Mette Dreyer, en stuepige, en kokkepige, to bryggerpiger og en 14-arig hønsepige. Klosteret har således, sikkert ude på voldstedet, haft eget hønsehold.

Klosterets mandlige folkehold var den 45-årige forvalter Jens Hornstrup, Jørgen Frandsen, der var skytte og kusk, en material-kusk og den 60-årige vægter Peder Jensen. På avlsgården uden for voldgraven regerede landvæsenskommissær Ole Bering, der var forpagter af gården 1795-1809, og hans kone Elisabeth Christine Selmer. De var henholdsvis 42 og 24 år gamle og havde to små børn. De havde egen husholdning med et folkehold på 16, hvoraf 5 var kvinder, nemlig en husjomfru, en kokkepige, en bryggerpige, en amme og en 15 år gammel bamepige. De 11 mandlige tjenestefolk var avlsgårdens ældste, en 50 år gammel ladefoged, en ladekarl, to lade-tærskere, hvoraf den ene samtidig var matros, en kusk, en stalddreng, fire røgtere, hvoraf den ene samtidig var landsoldat, og en 19 år gammel fårehyrde.

Samtlige personer i husstanden

Ringkøbing, Ginding, Estvad, Estvadgaards Closter, , , 1, FT-1801

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Sophia Charlotte Briand Enke af Bibow, 69, Enke, Klosterfrue og priorinde, Majorinde, for??ste klosterets hebring, pension af enkekassen,
Christiane Jørgensen, 28, Ugift, Hendes kammerpige, ,
Maren Grotum Holst Enke af Dyssel, 78, Enke, Klosterfrue, Etatsraadinde, har pension af postkassen foruden klosterets hebring,
Charlotte Sophia Amalia Splett??, 24, Ugift, Hendes kammerpige, ,
Elsebeth Løsche, 83, Ugift, Klosterfrøken, Har intet at leve af foruden klosterets hebring.,
Marie Margrete Yde, 25, Ugift, Hendes kammerpige, ,
Dorthea Magdalena Lützow, 62, Ugift, Klosterfrøken, Har pension af ??stkassen foruden klosterets hebring,
Friderica Ulrica Charlotte Kyhl, 44, Ugift, Klosterfrøken, Har intet at leve af foruden klosterets hebringen,
Anne Cecilia Buch, 23, Ugift, Den sidstes kammerpige, ,
Mette Magrete Krabbe Sundt, 42, Ugift, Klosterfrøken, Har pension af postkassen?? og livrenter foruden klosterets hebring,
Dorthea Kirstine Møller, 22, Ugift, Hendes kammerpige, ,
Cathrine Friderica Schmidt, 51, Ugift, Klosterfrøken, Nyder klosterets hebring, og har desuden rentepenge,
Anne Marie Grønbek, 24, Ugift, Hendes kammerpige, ,
Mette Drejer, 46, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Huusholderske,
Maren Grotum Hansdatter, 22, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Stuepige,
Inger Jensdatter, 40, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Kokkepige,
Dorthe Lauritsdatter, 34, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Bryggerpiger,
Maren Christensdatter, 23, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Bryggerpiger,
Karen Pedersdatter, 14, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Hønsepige,
Jens Hornstrup, 45, Gift, Alle klosterets tjenestefolk, Forvalter,
Jørgen Frantzen, 35, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Kudsk og skytte,
Søren Jensen, 34, Ugift, Alle klosterets tjenestefolk, Materialkudsk,
Peder Jensen, 60, Gift, Alle klosterets tjenestefolk, Vægter,