Christen Nielsen Hoestrup

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

Gift med Margrethe Madsdatter

Nævnes som fæster i Hornstrup (Hornstrupgården) i 1733 og 1763

Muligvis søn af Niels Madsen og Maren Lauritsdatter. Niels Madsen nævnes på Hornstrupgård 1688, 1706, 1712, 1720
Niels Madsen blev født i 1660 i Kallerup, Nørhå, Thisted. Maren Lauritsdatter er født i 1662 i Legind, Nørhå, Thisted. De blev gift 12/9 1686 Nørhå (ifølge www.familysearch.org)


Fra: S.C.Sortfeldt: Bidrag til Kallerups Historie (http://www.thistedmuseum.dk):
Hornstrup (1638 Huorenstrup) er den største Gaard i Kallerup Sogn næst efter Todbøl. Den har saavidt vides altid været beboet af Bønder og har sandsynlig oprindelig været en Selvejergaard, indtil den kom under Todbøl. I 1706 skylder Niels Madsen i Hornstrup til Todbøl 7 Tdr. 1 Skp. Byg, 2 Pund Smør (24 pund), 1 Svin, 1 Gaas og 2 Høns.
1637 var Jørgen Jensen i Hornstrup Kirkeværge for Kallerup Kirke; han levede endnu 1664. 1688 bor Niels Madsen i Gaarden. Han nævnes ogsaa 1706, 1712 og 1720. Hans Hustru hed Maren Lauritsdatter, og med hende havde han flere Børn. 1733 og 1763 er Christen Nielsen Fæster i Hornstrup. 1795 drives Hornstrupgaarden under Todbøl. Kreaturbesætningen var 1774 kun 5 Kvier, 2 Køer og 1 Stud.