Øen Egholm

Fra Wikiroots.dk
Skift til: navigering, søgning

OenEgholm1.jpg

OenEgholm2.jpg

Egholm
Egholm ligger i Limfjorden mellem Aalborg og Nr. Sundby. Sejlturen med den lille færge fra Aalborg bringer dig til Egholm på 5 minutter. Øen er et yndet udflugtsmål og besøges hvert år af tusinder af gæster. Øen er meget flad. Det højeste punkt ligger kun 1,5 m over daglig vande i fjorden. Det har betydet, at øen flere gange har været oversvømmet i forbindelse med storme, men der har været arbejdet hårdt for at få gjort øen mindre sårbar overfor de oprørte vande. Allerede i 1909 startede man med at bygge diger, og i dag er det meste af øen inddæmmet.

Den unge ø
Først relativt sent er Egholm blevet synlig. I stenalderen, for 6-8000 år siden, var Egholm en del af fjordbunden. Først i forbindelse med den senere landhævning kom Egholm op til overfladen. Egholm er idag på 605 ha, hvoraf hovedparten er opdyrket, men der er stadig mulighed for at nyde den vilde og smukke natur på øen. Tagholmene, som er små øer nord for Egholm og de store arealer med strandenge langs fjorden, benyttes flittigt af rastende gæs og svaner og ynglende ande- og vadefugle. Man bør ikke trænge ind på fuglenes områder, men istedet benytte det etablerede stinet på øen, som viser rundt til udsigtspunkterne, hvor der er vidt udsyn over Limfjordens vande og de omliggende højdedrag.

De mange ejermænd
Ingen ved præcist, hvor længe Egholm har været beboet, men man har kendt til øens ejerforhold siden Egholm første gang blev beskrevet i Valdemar Sejrs Jordebog over Kronens Gods i 1231. I perioden frem til 1809-10, hvor Egholmerne købte jorden til selveje, skiftede Egholm mange gange hænder mellem konger, herremænd og Vor Frue Kloster i Aalborg. I 1809-10 købte egholmerne selv de 1030 tønder land, der var fordelt på 6 næsten lige store gårde. I perioden 1818-28 skete der en yderligere udstykning til 20 landbrug. Senere, med det moderne landbrugs komme, har stordrift og modernisering betydet, at antallet af landbrug idag er reduceret til 13. Landbruget på Egholm drives idag meget effektivt og man har fået gode resultater ved at bruge de nyeste metoder i produktionen. Landbruget er af stor betydning for Egholm, og den megen landbrugsjord har man bl.a. fået ved at dræne og afvande lavtliggende arealer.
Egholm har tidligere haft eget mejeri og egen skole, men begge er idag nedlagt. Der er ingen forretninger på Egholm. I stedet kan man byde indenfor på sommerrestauranten Kronborg, som ligger i den lille hyggelige lystskov tæt ved færgelejet. Overnatningsmulighederne er begrænsede, men besøgsmulighederne for endagsturister er gode. Hvis man ønsker længere tids ophold på øen og kan planlægge i god tid, kan man leje den gamle skole eller ferielejligheden. Den første motordrevne postbåd kom til øen i 1914. Den betød, at man fik faste daglige forbindelser til fastlandet. Siden er farvandet sejlet tyndt. Der er idag færgeafgange hver halve time i dag- og aftentimerne. Egholms omkring 50 indbyggere glæder sig til at byde dig velkommen.

Tekst: Øforeningen Egholm & Poul H. Hansen


Se også http://www.aalborgkommune.dk/kultur-og-fritid/natur/naturomraader/egholm/sider/egholm.aspx